januar 22, 2021

Er det begyndt at lugte fra kloakken?

By Jette Ida Frederiksen

Det er ikke til at se det, men du kan lugte det – og det lugter af kloak. Din køkkenvask, opvaskemaskine og bad er forbundet til kloakrør, der ligger under din bolig. Kloaknettet under din bolig leder al spildevand fra din bolig ud til det kommunale kloaknet, som derfra leder spildevandet videre til et rensningsanlæg. Men kloaknettet under din bolig er faktisk dit ansvar at vedligeholde og varetage eventuelle skader af. Nyere kloakrør er lavet af hård plastik, hvorimod ældre kloakrør er lavet af beton, og for det meste kan kloakrør holde i mange år. Men det er stadig dit ansvar at finde ud af, hvorfor der lugter af kloak. Det er også i din interesse, for hvis du ikke vedligeholder dine kloakrør, risikerer du i værste tilfælde at få vandskade.

 

Sådan vedligeholder du din kloak

Der er flere forskellige både årsager til at din kloak lugter, samt måder hvorpå du kan fjerne lugten. Dine kloakrør kan være ødelagte, eller de kan være stoppet til. I begge tilfælde er det en god idé at kontakte din lokale kloakmester, som kan hjælpe med at afhjælpe lugten ved at spule kloakrørene. Spuling af kloak foregår ved, at kloakmesteren spuler kloakrørene, så forstoppelse i rørene fjernes og hermed også lugten af kloak. Derudover er det en rigtig god idé, at du som husejer efterser dine kloakrør mindst to gange årligt, så du kan komme eventuelle skader i forkøbet. Hvis du er i tvivl og mistænker, at der kan være eventuelle skader, kan du også få din kloakmester til at foretage en tv-inspektion. På den måde kan du sikre dig, at dine kloakrør er, som de skal være.  Herudover er det også vigtigt, at du er opmærksom, så snart eventuelle problemer begynder at opstå, så du kan tage problemerne i opløbet eksempelvis, hvis toilettet ikke vil skylle ud eller vasken hurtigt stopper til.