oktober 7, 2020

Fordele og ulemper ved privat vandboring

By Jette Ida Frederiksen

Egen vandboring

Det at have en privat vandboring betyder, at man har sin egen kilde til at få vand i stedet for at være tilkoblet til et vandværk, som de fleste danske husstande er nu til dags. I dag er det typisk landejendomme, der har sin egen vandboring, hvilket typisk er en brønd, der forsyner hustanden med vand til dagligdagsbrug såsom drikkevand, vand til bad, tøjvask, bilvask osv.

Fordele og ulemper ved egen vandboring

Der er både nogle fordele og ulemper forbundet med at have sin egen vandboring, hvilke kan ses af det følgende:

Fordele

  • Pengebesparelse – det er billigere i forhold til at købe sit vand hos et vandværk
  • Koldere vand, hvis man bor langt fra hovedledningen
  • Friheden ved at være sin egen leverandør

Ulemper

  • Ansvaret ligger hos dig i forhold til drift, reparation, vedligeholdelse og kontrol af vandkvalitet
  • Vandafgift til staten på 6,85 kr. pr. kubikmeter
  • Du skal selv betale for test af dit vand, hvilket koster mellem 1.500-2500 kr.
  • Din boring kan blive ramt af forurening

 

Som det kan ses af de ovenstående faktorer, er der flere ting der er relevante at vægte imod hinanden, inden du vælger at få din egen vandboring såsom, at du selv skal stå for drift reparation, vedligeholdelse osv., men det kan dog være billigere i forhold til at skulle købe sit vand hos et vandværk.