marts 1, 2021

Sådan bortskaffer du overskydende jord eller affald fra haven

By Jette Ida Frederiksen

Hvis du netop har gravet haven og står med overskydende jord, er der visse parametre, du skal være opmærksom. Jord er ikke bare jord, og proceduren kræver næsten altid inddragelse af kommunen. Det kan være, at din jord indeholder forurenende stoffer, som ikke må komme ned i grundvandet. Du får derfor nogle retningslinjer:

  • Først er du nødt til at tjekke din jords tilstand. Du skal have jorden analyseret, så du ved med sikkerhed, om du skal af med forurenet jord eller ren jord.
  • Herefter skal du kontakt kommunen. Her indberetter du din jord til kommunen, som vurderer, hvad der skal gøres med den. Afhængig af om jorden er forurenet eller ej, skal den afleveres forskellige steder.
  • Får du en godkendelse, får du også en forklaring på, hvor jorden skal deponeres.
  • Nu handler det om transporten. Du kan enten gøre det selv, eller du kan tilkalde en vognmand. En vognmand kan både komme med store sække eller containere, hvor enten du smider jorden i, eller de gør det for dig. De kan så køre al jorden til deponering.
  • Afhængig af jordtypen kan prisen variere. Forurenet jord er dyrere at deponere end ordinær jord, så det kommer igen an på jordens tilstand.

Har du betalt vognmanden, er du nu fri for overskydende jord og kan begynde på nye projekter.