april 3, 2023

Sådan forebygger du kloakproblemer

By Jette Ida Frederiksen

Kan vandet ikke trække ud ordentligt i håndvasken, eller er kælderen fyldt med vand? Så har du med høj sandsynlighed problemer med kloakken. For mange kan det virke uoverskueligt at tage hånd om. Der er dog meget, man kan gøre for at forebygge problemerne og undgå kloakarbejde. Som udgangspunkt er det vigtigt, at man ikke putter noget i toilettet eller i håndvasken, som ikke hører til der. Hår, tamponer eller lignende kan nemlig være med til at stoppe rørene til. Oplever man, at afløbet har svært ved at trække ud, kan det være en god idé at hælde varmt vand gennem afløbet. Dette kan være med til at rense kloakken ud og give bedre gennemløb i rørene.

Tegn på en forstoppet kloak

Mange opdager først at de har en forstoppet kloak, når skaden er sket. Oplever du nogle af nedenstående tegn, er det vigtigt at slå til og få foretaget kloakarbejde.

  • Klukker kloakken? Så er det tegn på, at der er begyndende forstoppelse i rørene. Dette kan både være i enkelte afløb eller gennem hele huset. Derfor er det vigtigt, at man får tilset problemet, inden det udvikler sig.
  • Hvis skelbrønden står fuld af vand, betyder det som regel, at der er forstoppelse i forsyningens del af stikledningen.
  • Lugter det af kloak? Det er ikke meningen, at man skal kunne lugte kloakken. Synes du, at der breder sig en dårlig luft i hjemmet, er det vigtigt at slå alarm.

I mange tilfælde kan man selv løse kloakproblemer, hvis man opdager dem i tide. Er problemet mere omfattende, er det imidlertid vigtigt, at man tager kontakt til en kloakmester med den fornødne erfaring.

Er uheldet ude? Så søg professionel hjælp

Skulle der opstå oversvømmelser i huset eller i kælderen, er det utroligt vigtigt, at man ringer efter hjælp med det samme. Skulle huset stå under vand i længere tid, kan det nemlig forvolde stor skade på konstruktionen. Derfor bør man altid søge hjælp hos en kompetent fagmand med det samme.