februar 5, 2021

Hvad er kloakseparering?

By Jette Ida Frederiksen

I et land som Danmark, hvor mængden af regnvand er stor, er det godt at vide noget om kloakseparering.

 

Hvad er kloakseparering?

En kloakseparering er en adskillelse af regn- og spildevand. Det er også en metode til at imødekomme den stigende mængde regn samt spildevand fra borgere. Regnvandet ledes på denne måde ud i søer, vandløb og havet, mens kun spildevandet ledes ud til rensningsanlæggene.

 

God idé med separate kloakafløb

Grundet den stigende mængde af regnvand samt befolkningstæthed, er flere kloaknet i Danmark pressede. De skal kunne holde til større mængder af regnvand og spildevand, men bliver kloaknettet presset, kan det resultere i ildelugtende spildevand omkring private boliger, søer og kyster. Derfor er separatkloakering en god idé og et miljømæssigt hensyn.

 

Hvad koster det?

Man kan risikere at få et påbud fra kommunen om kloakseparering. I sådanne tilfælde skal der graves nye kloakrør ned, hvilket er en dyr løsning, men tit den eneste rigtige for mange boligejere. Prisen varierer rigtig meget fra grund til grund, men man har erfaret, at det kan koste mellem 10.000- 105.000 med en middelpris på 47.000 kr. I nogle tilfælde kan man godt søge dispensation for kloakseparering. Har man mulighed for at aflede vandet lokal på grunden, er det klart den billigste løsning.