februar 2, 2021

Styret underboring til nedgravning af kabler

By Jette Ida Frederiksen

Derfor skal du benytte styret underboring til nedgravning af kabler

Pga. nye teknologier og metoder er det i dag muligt at foretage boringer uden at forstyrre trafikken og det omkringliggende samfund. Styret underboring er meget skånsom, når det kommer til det øverste lag af materiale såsom asfalt. Man behøver derfor ikke grave asfalten op og derefter udskifte den, hvilket betyder, at du også sparer penge på gravemaskine, der ellers skulle have opgravet disse render. Ved at gøre brug af styret underboring, borer man et jernrør ned i jorden, hvilket følges meget nøje på rørets vej rundt om forhindringerne i jorden. Derfor skal der reelt set kun graves to huller – hvor udgravningen starter og et andet, hvor den slutter.

 

F.eks. styret underboring særdeles velegnet til at føre kabler, rør eller ledninger under en trafikeret vej eller et jernbanespor.

Resultatet af styret underboring er, at man ender med to huller, der går i ét med omgivelserne, da der er ikke store spor efter udgravning og store gravmaskiner.

 

Ved at gøre brug af styret underboring, der tager afsæt i no dog-metoden, hvor du undgår opgravning ved renovering samt andre unødvendige forstyrrelse, vil du opnå fordele i form af, at boringen er hurtigere og billigere.

Traditionelle opgravninger medfører derimod store belastninger på omverdenen såsom trafikproblemer og ødelagte veje m.m.

 

Er der nogle begrænsninger ved styret underboring?

Som udgangspunkt er den eneste begrænsning ved styret underboring, at borrestængerne har en bøjningsradius, som er afhængig af de valgte mulige otte maskinstørrelser. Dog findes der reelt ingen begrænsninger i forhold til understyret boring, da ingen af de andre alternative metoder kan lave ”knækpunkter” som ved styret underboring.

 

Derimod taler man nærmere om, at der er begrænsninger ved den traditionelle metode, der skal bruge meget plads, hvis der skal graves med store maskiner, hvorimod man ved brug af styret underboring kan bore steder, hvor plads er en begrænset ressource. Styret underboring er også bedre at benytte i sumpede eller våde områder, havnebassiner og søer, hvor de almindelige gravmaskiner ikke har mulighed for at køre.

 

Hvem foretager styret underboring?

Først og fremmest er det relevant at finde et kompetent firma, der kan varetage den styrede underboring på en hurtig og professionel måde, hvorved du sikrer, at nedgravningen af kabler finder sted på bedste vis