april 13, 2021

Hvilke opgaver kan en snedker hjælpe med?

By Jette Ida Frederiksen

Mange er i dag i tvivl om, hvad forskellen på en snedker og tømrer er, hvilket der er god grund til, da disse erhverv på flere måder overlapper.

Snedkeren arbejder, ligesom tømreren, med træ. Dog arbejder tømrer primært med huse og andre store konstruktioner i træ, hvorimod snedkeren ofte er specialiseret inden for enten møbelsnedkeri eller bygningssnedker.

Af det følgende kan du se arbejdsopgaver, som snedkere ofte foretager:

  • Køkkener
  • Døre og vinduer
  • Reoler
  • Stolemageri
  • Diverse reparationer
  • Mindre snedkeropgaver

Derimod hører følgende opgaver mere til tømrererhvervet:

  • Montering af tagspær
  • Montering af kviste
  • Isoleringsarbejde